Betűanatómia, betűtan (topológia és tipológia) – a betűk felépítése, betűtan

1. Bevezető

Az új betűk elemzésénél hiányát (szükségességét) éreztük egy egységes és áttekinthető terminológiának. Olyan terminológiát szeretnénk, amely egyrészt minél pontosabban határozza meg az egyes betűk részleteinek rajzolati elemeit, másrészt különböző szerzők között is megőrzi a terminológia konzisztenciáját, egységességét. A jelenlegi szakágazati irodalom számunkra elégtelen és következetlen, és ezeken kívül tartalmaz néhány félremagyarázható fogalmat is.

Javaslatunkban a gyökeres újítás a betűmeghatározásnak a kettéosztása jelenti. Először meghatározzuk a vonalakat (vonásokat), másodszor pedig az anatómiai elemeket és végződéseket. Ez így jelentősen megkönnyíti majd fogalmak meghatározását és megjelölését, valamint az elemek meghatározását is. A használt terminológia (szakkifejezések) közeliek az angolhoz, így ez hasznos a kétnyelvű szakszövegek (cikkek) esetében is.

Ez a dokumentum saját érdekből és céllal jött létre, nem kötelező szabvány (de ilyen nem is létezik). A szélesebb nyilvánosság számára elérhetővé tesszük, és örülni fogunk, ha más is használhatónak fogja találni.

Martin Pecina & David Březina 2008

Forrás:

Dőlt betűvel írom a Virágvölgyi féle könyvből a betűanatómia kifejezéseket. Mivel a Virágvölgyi CSAK a betű elemeinek leírásával foglalkozik, a betű SZERKEZETÉVEL NEM, ezért csak ott (Az ANATÓMIAI ELEMEK ÉS VÉGZŐDÉSEK cím alatt) keressétek természetesen ezeket.

2. Betűvonalak, betűvonások

A betűvonal (vonás) a betűforma rajzi eleme, a betű vázát határozza meg. Megkülönböztetünk elsősorban egyenes vonalat (függőleges, vízszintes, ferde vagy átlós) és ívelt (íves) vonalat(nyitott és zárt). Újabban a vonalak közé soroljuk a felső és alsó behúzásokat.

Alapvető módon újrahatározzuk az összekötő (kezdő) vonal fogalmát. A cseh szabvány az összekötő vonalat egy betű íves és egyenes szárának kapcsolódásaként határozza meg. Ez feleslegesen bonyolult, ezért itt az angol terminológiához fogunk ragaszkodni. Az angol ezt az összekötő vonalat (instroke) a betű nyitott kezdővonalaként határozza meg, amelyik a legtöbb esetben csatlakozik a betűtörzs(szár)hoz. A kifutó vonal (outstroke) pedig egy nyitott kifutó vonal (a, d, e, j, y stb.). A betű szár és talp közötti csatlakozó részt összekötő vonalként határozzuk meg.

a

1. kezdő vonal = instroke = náběh
2. függőleges fővonal – derék, vagy törzs (szár?) = stem = hlavní svislý tah – dřík
3. ívelt vonal – ív, körív = rounded stroke = oblý tah – oblouk
4. kifutó szár – végződés = outstroke = výběh


c

1. kezdő vonal = instroke = náběh
2. ív (görbe) = rounded stroke = oblouk
3. kifutó vonal = outstroke = výběh


f

1. kezdő vonal = instroke = náběh
2. felső összekötő vonal = ascender = horní dotah
3. vízszintes vonás (vonal) = horizontal stroke = horizontální tah
4. törzs (derék) = stem = dřík
5. összekötő vonal = serif bracket = náběh serifu


h

1. összekötő vonal = serif bracket = náběh serifu
2. ív (görbe) = arch = oblouk
3. törzs (derék) = stem = dřík
4. valódi (igazi) függőleges vonás = right stem = pravý svislý tah


j

1. összekötő vonal = serif bracket
2. törzs (derék) = stem
3. kifutó vonal = outstroke


k

1. felső összekötő vonal = ascender
2. törzs (derék) = stem
3. ferde vonal (vonás) = diagonal stroke – diagonal
4. láb = diagonal
5. kifutó vonal = outstroke


m

1. első ív = first arch
2. második ív = second arch
3. törzs (derék) = stem
4. középső függőleges vonal = middle stem
5. jobb oldali függőleges vonal = right stem


p

1. ív = rounded stroke
2. alsó összekötő vonal = descender


w

1. első átló = first diagonal
2. második átló = second diagonal
3. harmadik átló = third diagonal
4. negyedik átló = fourth diagonal


x

1. első átló = first diagonal
2. második átló = second diagonal

3. Betűanatómiai elemek és végződések

Nagyon gyakran az emberi testrészekről kapják elnevezésüket. Az első csoport fő és mellékvonásait egy betűn belül tovább differenciáljuk és egészítjük ki a betű jellegzetes és fontos elemeit. Különleges helyet foglalnak el a felső és alsó összekötő vonal végződései, amelyeket többnyire alakjuk szerint nevezünk meg (csepp, szem, ferde végződés). A végződések közé soroljuk a serifeket is – a fő és mellékvonalak ferde végződéseit. A fej és talp esetében nyíllal jelöljük, hogy felvehetik a szerif formáját. Az angol spur megfelelőjeként bevezetjük a csúcs fogalmát.

a

1. szem = (open, upper) counter = oko udvar / counter

2. has = (closed, lower) counter = bříško udvar / counter

3. láb = bowl = pata betűszem – na ez is egy furcsaság


b

1. fej → (felső) szerif = (upper) serif = hlava → (horní) serif
2. has = bowl = bříško
3. szem = counter = oko
4. nyúlvány (angolban csúcs) = spur = hrot


d

1. fej = (upper, ascender) serif = hlava
2. has = bowl = bříško
3. szem = counter = oko
4. talp, sarok? = (bottom) serif = pata → (spodní) serif


e

1. szem = counter = oko
2. keresztvonal = bar = příčka
3. csúcs = spur = hrot


f

1. végződés (nem jobb a csepp?) = tear-drop terminal = slza
2. keresztvonal = bar = příčka


f

1. (felső szögletes, ék alakú?) szerif = (upper wedge) serif = (horní klínový) serif
2. (alsó) szerif = (bottom) serif = (spodní) serif


g

1. fül = ear = ucho
2. szem = counter = oko
3. hurok = loop = smyčka


j

1. pont = dot = tečka
2. fej = serif = hlava
3. farok (uszály?) nekem a farok tetszik :-) = tail = chvost


k

1. fej = (upper, ascender) serif = hlava
2. (jobb oldali felső) szerif = (upper right) serif = (pravý horní) serif
3. (bal oldali alsó) szerif = (bottom left) serif = (levý spodní) serif
4. farok = tail = chvost


m

1. (felső bal oldali) szerif = (upper left) serif = (horní levostranný) serif
2. (bal alsó) szerif = (bottom left) serif = (levý spodní) serif
3. (középső alsó) szerif = (bottom middle) serif = (prostřední spodní) serif
4. (jobb alsó) szerif = (bottom right) serif = (pravý spodní) serif


q

1. csúcs = spur = hrot
2. has = bowl = bříško
3. szem = counter = oko
4. talp = serif = serif


r

1. fej = (upper left) serif = hlava
2. csepp = bulbous terminal = zrno
3. (alsó) szerif = (bottom) serif = (spodní) serif


s

1. (felső szögletes) szerif = (upper, wedge) serif = (horní klínový) serif
2. hát = spine = hřbet
3. (alsó szögletes) szerif = (bottom, wedge) serif = (spodní klínový) serif


w

1. (felső) végződés = apex = (horní) vrchol
2. (bal) sarok = (left) corner = (levý) kout
3. (középső) sarok = (middle) corner = (střední) kout
4. (jobb) sarok = (right) corner = (pravý) kout
5. (bal alsó) csúcs = (left) vertex = (levý spodní) vrchol
6. (jobb alsó) csúcs = (right) vertex = (pravý spodní) vrchol


y

1. (bal) szerif = (left) serif = (levý) serif
2. (jobb oldali) szerif = (right) serif = (pravý) serif
3. sarok = corner = kout
4. farok = tail = chvost


y

1. csepp = bulbous terminal = zrno


A

1. csúcs = apex = vrchol
2. szem = counter = oko
3. keresztvonal = bar = příčka


B

1. (felső) szem = (upper) counter = (horní) oko
2. (felső) has = (upper) bowl = (horní) bříško
3. (alsó) szem = (lower) counter = (spodní) oko
4. (alsó) has = (lower) bowl = (spodní) bříško


E

1. (bal felső) szerif = (upper left) serif = (levý horní) serif
2. (felső) kar = (uper) arm = (horní) rameno
3. (jobb felső) szerif = (upper right) serif = (pravý horní) serif
4. (középső) kar = bar = (střední) rameno
5. (középső jobb) szerif = (bar) serif = (pravý střední) serif
6. (bal alsó) szerif = (left bottom) serif = (levý spodní) serif
7. (alsó) kar = (bottom) arm = (spodní) rameno
8. (jobb alsó) szerif = (right bottom) serif = (pravý spodní) serif


G

1. (felső szögletes) szerif = (upper, wedge) serif = (horní klínový) serif
2. (alsó) szerif = counter = (spodní) serif
3. csúcs = (bottom) serif = hrot


Q

1. szem = counter = oko
2. uszály = tail = chvost (ostruha)


R

1. szem = (upper) counter = oko
2. has = bowl = bříško
3. alsó szem = (lower) counter = (horní) oko
4. láb = tail = chvost


Tovább a következő részhez