Csatai Péter

Acydum
Egy savval szétmaratott rézlap, egy maró vegyszert tartalmazó üveg. A roncsolt felület, a csontig elfogyott tárgyak érdekes és izgalmas téma. Ezek hatására született az Acydum. Ívei felül lendületesen indulnak, majd a betűtest aljához érve eltompulnak. Ahogy egy vízcsepp pereg. A kis kampós talpak (serifek) maró hatása karakteresebbé, agresszívabbá teszi a betűt.

Antagon
Az ellentét kibékíthetetlen. Sarok és ív, kör és kocka, görbe és sima felület. S mégis az egymásnak feszülő ellentétekből remek betű születhet. Az egyenlő szárvastagság is az ellentétek kiemelését erősíti.

Apsis
A centrális tér problémája, a gótikus katedrálisok támpillérei, a fő és kereszthajó találkozása, az égre törés gondolatkör szülötte ez a betű. Arányrendszere, az egyes karakterek megformálása, pl.: verzál n, m, u és kurrens n, m, u, g, v is a középkori dómok világának állít emléket.

Botond
Egy harci szállítójármű neve volt. A tompán terpeszkedő arányrendszerét ez a betű hozza vissza. Az autó három tengelyen hat kerékkel futott, s ezért aztán egy kicsit suta, csuklósbuszra emlékeztető mozgásával jó téma feldolgozásra. A Botond betű is ezt lovagolja meg. A szándékoltan sután tört ívei erre a gépre utalnak, de betűről lévén szó az olvashatóság keretein belül kellett a tervezéskor maradni.

Colibry
A Colibry font tervezése a törékenység, könnyedség jegyében fogant, az egyenlő szárvastagság, az arány, irányrendszer egy légiesen könnyed és valóban törékeny karaktersort eredményezett.

Cube
Hogyan lehet pusztán egy kockából a lehető legkevesebb kompromisszummal egy címbetűt tervezni? Zömök, terpeszkedő forma, ám ívek nélkül, de mégis plakát és egyéb kiadvány címbetűjeként jól használható.

Deo Gloria Sans
A font tervezésének alapötletét, egy középkori épületen látható “deo gloria” kezdetű szöveg elsô két szava adta. Ez lett a font neve is. A szárvastagságok arányait, a betűk szélesség arányait is ebből a feliratból merítettük, ugyanakkor figyeltünk az eredeti feliraton látható karakterek nyitottságára, ezt meg akartuk tartani. Igaz, a mi betűnk szárvastagsága jóval vastagabb az ötletadó szövegnél, nem csupán szolgai módon, automatikusan, kvázi átrajzoltuk a fontokat, hanem az elvet, a látható megjelenített hatást próbáltuk átvenni, azt tudatosítva magunkban, és interpretálva egy más környezetbe, jelesül a XXI. században létrejött, általunk tervezett fontba. Ugyanakkor azokat a karakterformáló megoldásokat magunkévá tettük, a hiányzó karakterekbe is megvalósítottuk, de úgy, hogy a font olvashatósága megmaradjon. A már meglévő karakter a G, amit mi is így oldottunk meg, tovább vive a például az U, Q, karakterekre. Mivel az alap karaktersor nem tartalmazott kurrens betűket, így a verzál karaktereket módosítottuk a kisbetűk arányaihoz.

Dilemma Antikva
A font egy kísérleti jellegű tervezés, ahol arra voltunk kíváncsiak, vajon mit lehet elhagyni, felcserélni a verzál és kurrens karakterekből, hogy az olvashatóság, az arányrendszer megtartásával megmaradjon. A szárvastagság arányait a karakterek felcserélésénél is megtartottuk, illetve ahol kurrens került a verzál helyére, ott ahhoz alakítottuk. Ugyanakkor a kis pont egyes karakterek vagy induló vagy végződő vonalvezetésénél, szintén egy próba arra, össze lehet–e hozni az antikva tervezési elveit, a más, ettől eltérő tervezési elvvel?  Ez a dilemma. Ez más formában ugyan, de végig vonul több karakteren, például: h, m, n, u t, T, valamint a kurrens betűknél a le– és felnyúló szárain. Összességében egy egyedi hangulatú, de olvasható karaktersor született.

Dyslex
A betűtervezői, tipográfusi munka során felmerül a kérdés, hogy a valamilyen okból gyengébben, vagy rosszul olvasó emberek számára is megfelelően jól olvasható betűket, jeleket lehet-e  tervezni? Nos, minden olvasási nehézséggel küzdő ember számára egyformán jól értelmezhető, felismerhetô jelsorokat, karaktereket szinte lehetetlen. De a maximumra kell törekedni!…

Flex
A flex, belemar a fába, vasba, daraból, sikít, vág élesen, de finom mozdulatokat nem lehet végrehajtani vele. Ehhez túlságosan merev, rideg szerszám. Ez a megfigyelt tulajdonság ihlette ezt a betűt, a szárvastagság, a kinyúló szárak, az arányrendszer megalkotásakor. Szándékoltan darabos a betű, a karaktere is kissé baltával faragott, ahogyan a flexxel sem lehet nagyon finom munkát végezni.  A szárvastagság viszonylag vastag. A betűk szélesség arányai is stabil látványt teremtenek, ehhez csatlakoznak a le– és felnyúló szárak, amik szintén határozott hosszúsággal kapcsolódnak a kívánt betűtestekhez. Az ívek csatlakozása az egyene-sekhez úgyszintén direkt, durva átmenetet képez az egyenes és ívelt vonalak között. Markáns karaktersor, de határozottan, olvasható.

Fontster Italic
A Fontster Italic betű tervezésekor az alapötlet a 60–as évek designja, csipetnyi 70–es évek műanyagkultúrájával fűszerezve, s mindezt egy 80–as évekbeli fröccsöntő kisiparos igényességével tálalva.

Golem
A Golem nevű betű íveit, szárvastagságát, egész arányrendszerét az agyagszobor ihlette. Természetesen a betűtervezés apró csalásait itt is el kellett követni a jó olvashatóság érdekében. Betűtervezésnél fontos a negatív foltok optikai egyenlősége, hogy szép legyen a  szedett szöveg ritmusa.

Horizont Sans
A Horizont egy vizuális szingularitás. Összeér és eltűnik föld, ég, levegő, víz. Ebből az élményből született a betű. Terpeszkedő, széles forma, egyenlő szárvastagság, ravasz kis hegyes csúcsok a megfelelő karaktereken. Szép, jól olvasható szövegképe van.

HT
A benzinkutaknál is kapható, szúrós szagú, víz szerű anyag, kőolaj származék, a háztartási tüzelőolaj jellemző tulajdonságai, adottságai adták, a font tervezésének alapötletét. A folyékony tulajdonságot hivatott segíteni, a betűk kerekded volta, a szárvastagság és magasság arányai, valamint a végzôdések megoldásai. Egyenlő vastagok a szárak, ez a groteszk jelleget hangsúlyozza, a modern betűk sajátja, ellentétben az antikvákkal. A kurrenseknék, és néhol a verzáloknál is, például A, V, W, a lenyúló és felnyúló szárak kis hegyes végződései a szúrósságot, az orr irritációját szimbolizálják, például: b, d, p, q. Ezt erősítik szintén a kurrenseknél az egyenes vonalak kis tüskékben való végződései is, például: a, n, m, v. Végül egy szép ritmusú, néhol kis szúrós tüskés, de összhatásában kellemes vonalvezetésû betű született.

Hungarum Antikva
A Hungarum Antikva tervezése tisztelgés a klasszikus, reneszánszkori betűmetszők arány és irányrendszer alkotók lenyűgöző munkája előtt. Antikva típusú betűt a legnehezebb tervezni, hiszen mindent a szem, a látási mechanizmus határoz meg. A szárvastagságot, a  betűtest méretét, le– és felnyúló szárak magassági arányát. Rengeteg optikai csalásra van szükség, hogy az írott szöveg szemre szép, kiegyenlített legyen.

Kabos
A 20–as, 30–as évek magyar filmiparában használatos betűmegformálási módok adták az ötletet, egy geometrikusabb szecessziós betű tervezéséhez. Az ékezetek szándékoltan belógnak a karakterekbe. A neve pedig a talán legnagyobb akkori színész neve lett.

Masina
A Masina betű tervezésekor a gépek zakatolása, az ipari forradalomtól kezdődően a gépek fejlődése, egyre bonyolultabbá válása volt a fő motívum. A betű is ennek megfelelően kissé terpeszkedő, darabos mégis olvasható.

Micron
A műszaki rajzok letisztult világa adta az alapötletet a betű tevezéséhez. Egy tiszta, szabályos, logikus világ, ahol rendben mennek a  dolgok, mindenki tudja a helyét, a feladatát. Ehhez mérten maga a betű is a letisztultságot árasztja.

Notes
Amikor rohanunk és egy félig kifogyott tollal, a sietségtől szinte ügyetlen kéztartással gyorsan vonalat húzunk, vagy írunk, néhol a vonal elvékonyodik, vagy kimarad, megszűnik, majd újra előbukkan, folytatódik. Ebből a megfigyelt élményből született ez a betű. A karakterek megformálásánál a kurrens, például: a, b, d, m, n, p, q, az elvékonyodó vonalak, ahol kell alul, ahol kell felül, összeadódva egy különleges vizuális élményt nyújtanak és ugyanez a tervező el érvényesül a verzál betűk esetében is. Ezt a vizualitást erősíti, a font groteszk, egyenlő szárvastagságú jellege is, mivel így az elvékonyodás helyenként olyan képet ad, mintha “eltűnt” volna a tinta a tollból, illetve akadozott volna az írás. Betűképében mégis olvasható jól vizuálható karaktersor.

Octan
Az Octan betűcsalád tervezésénél az oktaéder forma a fő szervező elv. Az atomi világ, a szénhidrogének, benzol gyűrű mind csupa izgalmas téma. Hogyan lehet mindezt egyetlen betűcsaláddá redukálni? A közös forma a nyolcszög. Tehát a fontcsaládban nem szerepel egyetlen ív sem. A szárvastagságok azonosak, a találkozási szögek a nyolcszög alakot idézik.

Pallos Antikva
A pallos ahogy lecsap, ívet húz. Ez a mozdulat ihlette e betű kerek karaktereinek íveit. A pallos élét az íves vonalak végződései jelzik. Az egyenes vonalak darabos megformálása a talpak (serifek) bárdolatlansága szintén egy palloshasználó világra emlékeztetnek, s mégis egy jól olvasható reneszánsz jellegű betűcsalád született.

Philos
A Philos betűcsalád tervezésénél a logika, a filozófia, a teológia és egyáltalán a gondolkodásmódok sokszínűsége adta az ötletet. Ezért aztán a betűk egyrészt a merevebb, vastag szár, másrészt a szabadabb vékony, hajlított, íves szár egymásnak feszülő ellentétéből születtek.

Porex
A hatvanas évek elején gyártott régi porszívó márkafelirata ez a betűtípus, magán a készüléken is szerepel felfestve. Az aláhúzás köti össze a karaktereket, igy folyamatos betűképet biztosítva, a folyóírást imitálva. Jellegzetes betűje korának, amit megpróbáltunk átültetni XXI. századi nyelvre. A hiányzó karaktereket kellett megtervezni, ahol egyesek megformálásánál mi is követtük a folyóírás imitációját, amit a döntöttsége is erősít. Az aláhúzás alkalmazásával is szakadozott az íráskép, ahogy a porszívón is szerepel, de a karakterek sem zárulnak be teljesen, például: “a, e, f, g, ” rímelve az aláhúzott vonal szaggatottságára. Ez a tervezési elv természetesen áthúzódik a verzál karaktersorra is.

Prius
A Prius betűcsalád alkotásánál a börtönök, rácsok világa volt az alapötlet, egy durva, nyers világ, amit a fontnál a nagybetűk esetében olvasásnál a lekerekített sarkok hoznak vissza, mivel szövegfolt hatása kissé elmosódott, vibráló érzést kelt. A kisbetűk szintén ezt a trendet követik és itt is azért az elsődleges szempont mégiscsak a jó olvashatóság.

Raptor
A Raptor fontcsalád az évmilliókkal ezelőtti durva, nyers ragadozó világ ihletéséből jött létre. Tisztelgés az akkori csúcsragadozók hatékony vadászélete előtt. A természet talán egyetlen csúcsra ért faja volt a raptor, kora legmagasabb intelligenciájával rendelkezett, szervezetten, csoportokban vadászott. A betűkben megfigyelhető szinte „ugrásra kész” ívek, a vertikális egyenes, illetve a horizontális íves szárak ezt idézik. A kisbetűk némelyikénél, pl. a, e, g és a számoknál pl. 2, 4, 7 megfigyelhető kis csőr is a raptoroknak állít emléket.

Road
Az utak a távolba szaladnak, kanyarognak elvékonyodnak, majd eltűnnek a szemünk elől. Ez az érzés ihlette ezt a betűt. Ívei, aránya egy sajátos perspektívából szemlélt fő- és mellékút találkozása.

Rovásírás
A rovásírás feltámasztása, újra digitalizálása jegyében fogant ez a betűtípus, amit rögtön négyféle változatban készítettünk el a vonal és szárvastagság tekintetében, valamint az arányrendszer és ívrendszerek kialakítása kapcsán. Mivel elvileg a rovásírás hagyományosan nem ismert ív megoldásokat, hiszen farudakra rótták a vonalakat, – innen a neve is – nem volt egyszerû feladat az íveket is beleépítenünk úgy, hogy a rovásírás jellege, ősisége ne szenvedjen csorbát. Mégis megpróbálkoztunk vele, hiszen a cél egy, a XXI. században is használható, “modernizált” karakterkészlet megtervezése volt. Új karaktereket is bele kellett építenünk, amit akkor nem léteztek, mint például: @, Euro jel, §, &. S mivel a rovásírás olvasása jobbról balra halad, ezt is a szemünk előtt kellett tartanunk. Mégis, a négyféle különböző betűsor szándékunk szerint a rovásírásnak állít emléket.

Souterain
Egy pincelejárat ajtajára volt kiírva, hogy souterain. Remek nyújtott formában, késő-szecessziós hatással felajzó érzést keltett. Így született ez a karaktersor, a pincelejárón látott szárvastagságot és betűarányokat megtartva.

Tetris
A 80-as, 90-es évek kedvelt játéka volt ez az elektronikus tárgy. Mivel tetszett az akkori képernyő megjelenítés, a sarkos objektumszélek, ez lett a tervezô elv ennél a betűnél. Szövegképe töredezett, ám címbetűként remekül használható. Igazi bugyuta font lett.

Torzo Antikva
A Torzo Antikva betűcsalád tervezésénél a cél a klasszikus formák elemeinek maximális elhagyása volt, persze úgy, hogy az ezzel szedett szöveg azért olvasható maradjon. Az egyes karaktereknek egyértelműen felismerhetőknek kell maradniuk.

Versus
A kurrens karakterek a verzálok ellen, a groteszk betűsor az antikva ellen, a hagyományos betűtervezési és karakterformálási elvek az újakkal szemben. Ebből a kettősségből született ez a betű. Itt a verzál karakter kurrenssé válik, a kis betű megformálása a nagybetű sajátja lesz, az egyenlő szárvastagság, mint groteszk attribútum ellentétben áll az antikva megformálással. Ez a legjobban a “g” karakternél ötlik szembe a legjobban. A fontoknál a kis “beharapások” a modern jelleget hangsúlyozzák, akár az egyenlő szárvastagsár, a kis “g” karakter füle viszont a régi, hagyományos antikva tervezési elveket imitálja.

PDF: Fontfolio betűmintakönyv

Csatai Péter oldala: Fontster

Született:
1968. 06. 12.

Tanulmányok:
1986-88 Kirakatrendező & Dekoratőr Iskola,
1996-2001 Magyar Iparművészeti Egyetem grafika, fotó szak

Munkahelyek:
Wilkens Europrisma Reklámügynökség
Creacom Reklámügynökség,
Fontster Budapestypography

Elismerések:
1996 legjobb citylight díja Creacom Reklámügynökséggel,
2001 Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége Fődíja a 2001.évi dimplomamunkáért,
Magyar Állami Operaház arculattervezési pályázat 2. helyezés.
Magyar Ház alapítvány Attila pályázata 2003, képzőművészeti kategória, első díj