Dyslex

A betűtervezői, tipográfusi munka során felmerül a kérdés, hogy a valamilyen okból gyengébben, vagy rosszul olvasó emberek számára is megfelelően jól olvasható betűket, jeleket lehet-e  tervezni? Nos, minden olvasási nehézséggel küzdő ember számára egyformán jól értelmezhetô, felismerhető jelsorokat, karaktereket szinte lehetetlen. De a maximumra kell törekedni!

 

Tervezési alapok

A tervezés első lépcsőjeként össze kell gyûjteni azokat az ismereteket, amik majd a tervezés során, sarkkövekként szolgálnak. Mitôl olvasnak rosszul a speciális emberek, gyerekek? Karaktereket tévesztenek, felcserélnek? Sorokat, mondatokat, betűket nem ismernek fel? Számokat, irányokat tévesztenek? Arányproblémáik vannak? E gondolatkör körbejárásával aztán meg lehet alkotni a tervezési alapelveket, amihez az egész tervezés során ragaszkodni kell.

 

Tervezési alapelvek

A Dyslex fontnál, az alapelveket a fenti gondolatokból szűrtük le. Így világossá vált, hogy a tervezendő betűnek milyen elvárásokhoz kell igazodnia.

1. legfontosabb alapelv a karakterek jól értelmezhető különbözősége

2. a karakterek arányrendszerének: törzsmagasság, le és felnyúló szárak arányainak pontos megválasztása.

3. a betûk szárvastagságának aránya a betűtesthez képest.

4. az ékezetek, a betűk közötti hely és a szóköz arányrendszerének kialakítása.

5, a karakterformálásnál, a nyitott és zárt karakterek markáns szétválasztása. Ez rímel az 1. pontra.

 

Tervezés

A 2. 3. 4. tervezési alapelv pontnál Claude Garamond 1540 körül metszett Garamond Antikváját vettük górcsô alá. Ez a mai napig az egyik legjobban olvasható betû. Antikváról lévén szó, változó szárvastagságú. Vékony és vastag szárainak arányából kreáltunk egy közepes szárvastagságot, s mivel a Dyslex font úgynevezett groteszk betû, amit kb. a XX.század óta terveznek, igy ez állandó, tehát egy egyforma szárvastagságú betû. A tervezési alapelvek megfogalmazása során arra jutottunk, hogy a speciális emberek, gyerekek az ilyen szárakat kevésbé tévesztik el. A felnyúló, középmagas, lenyúló betûk arányai is a Garamond Antikva arányait idézik, persze az egyforma szárvastagságra átszabva. Az ékezetek, betû- és szóközök arányai szintén a Garamondra vezethetôk vissza. A sorközöket ma már computerrel alakíthatják, ezért ez nem érdemelt különösebb figyelmet, de odafigyeltünk rá.

 

Karakterek kialakítása

A karakterek sajátságait, nyiltságát, vagy zártságát  szándékosan kissé karikatúra szerûen eltúlozva alakítottuk ki. Némely karaktert szinte átszellemítettünk, nehogy kisbetű és nagybetű formájában összecserélhetőek legyenek. Pl: Í, l (nagy í és kis l). Az ívek és szögek egymáshoz való viszonyát, helyét is átgondoltuk, s a tökéletes karakterkülönbözőségre törekedtünk. Ezt megismételtük a kis és nagybetûk viszonyában is. Pl: n, m, p, b, g, q és N,M,P,B,G,Q.

Számoknál és nyomdai valamint egyéb jeleknél ugyanezen alapelveket követtük. Pl: 0, 8, 9, 6, 4.

Végül egy speciális emberek által jól olvasható igazán egyedi fontot:  A Dyslex fontot hoztuk létre. Tesztjeink során, a teszt-alanyaink, elsősorban gyerekek, ezt a fontot, cca. 25%–kal jobban olvasták. A munka azonban korántsen ér itt véget. Ahhoz, hogy valólában nyomtatásban, interneten, dolgozni tudjunk egy ilyen új tervezésű betűvel, nem elég csak egyetlen változatot megalkotni. Több változatot kell tervezni, az egész betűcsaládot ki kell alakítani, hogy egy kiadványban használva, meg lehessen különböztetni a szövegbeli kiemeléseket, címrendszereket, egymástól, ne legyen monoton a szöveg. Elsőként az alap betűváltozat készül el, majd egy döntött (italic) változat, végül mindkettőnek a világos (light), majd sötét (bold) változata. Így már mondhatjuk, hogy az alap betűcsaládot megalkottuk. A különböző variációknak a tervezési, gondolati elvei megegyeznek az alapváltozatéval, amit fent már leírtunk.