type design

Betűtervezés, tipográfia 2. – A betű felépítése, elnevezések

Az eredeti anyagot Martin Pecina és David Březina állították össze. Az alul található fordítás ennek alapján jött létre, a szerzők beleegyezésével.

Betűanatómia, betűtan alapok – topológia és tipológia.
A betűelemek elnevezése vagy más néven a betű elemei.

A magyar fordításnál Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel c. könyvének a definícióit használtam mindenhol, ahol az egyértelmű volt és Kravjánszki Róbert – Gidata oldalán található belű elem definíciót.

1. Bevezető

Az új betűk elemzésénél hiányát (szükségességét) éreztük egy egységes és áttekinthető terminológiának. Olyan terminológiát szeretnénk, amely egyrészt minél pontosabban határozza meg az egyes betűk részleteinek rajzolati elemeit, másrészt különböző szerzők között is megőrzi a terminológia konzisztenciáját, egységességét. A jelenlegi szakágazati irodalom számunkra elégtelen és következetlen, és ezeken kívül tartalmaz néhány félremagyarázható fogalmat is.

Javaslatunkban az újítás a betűmeghatározásnak a kettéosztása jelenti. Először meghatározzuk a vonalakat (vonásokat),másodszor pedig az anatómiai elemeket és végződéseket. Ez így jelentősen megkönnyíti majd fogalmak meghatározását és megjelölését, valamint az elemek meghatározását is. A használt terminológia (szakkifejezések) közeliek az angolhoz, így ez hasznos a kétnyelvű szakszövegek (cikkek) esetében is.

Ez a dokumentum saját érdekből és céllal jött létre, nem kötelező szabvány (de ilyen nem is létezik). A szélesebb nyilvánosság számára elérhetővé tesszük, és örülni fogunk, ha más is használhatónak fogja találni.

2. Betűvonalak, betűvonások

A betűvonal (vonás) a betűforma rajzi eleme, a betű vázát határozza meg.

Alapvető módon újrahatározzuk az összekötő (kezdő) vonal fogalmát. A cseh szabvány az összekötő vonalat egy betű íves és egyenes szárának kapcsolódásaként határozza meg. Ez feleslegesen bonyolult, ezért itt az angol terminológiához fogunk ragaszkodni. Az angol ezt az összekötő vonalat (instroke) a betű nyitott kezdővonalaként határozza meg, amelyik a legtöbb esetben csatlakozik a betűtörzs(szár)hoz. A kifutó vonal (outstroke) pedig egy nyitott kifutó vonal (a, d, e, j, y stb.). A betű szár és talp közötti csatlakozó részt összekötő vonalként határozzuk meg.

a

1. kezdő vonal = instroke
2. függőleges fővonal – szár = stem
3. ívelt vonal – ív, körív = rounded stroke
4. kifutó szár – végződés = outstroke

c

1. kezdő vonal = instroke
2. ív (görbe) = rounded stroke
3. kifutó vonal = outstroke

f

1. kezdő vonal = instroke
2. felső összekötő vonal = ascender
3. vízszintes vonás (vonal) = horizontal stroke
4. törzs (derék) = stem
5. összekötő vonal = serif bracket

h

1. első ív = first arch
2. második ív = second arch
3. törzs (derék) = stem
4. középső függőleges vonal = middle stem
5. jobb oldali függőleges vonal = right stem

j

1. összekötő vonal = serif bracket
2. törzs (derék) = stem
3. kifutó vonal = outstroke

k

1. felső összekötő vonal = ascender
2. törzs (derék) = stem
3. ferde vonal (vonás) = diagonal stroke – diagonal
4. láb = diagonal
5. kifutó vonal = outstroke

m

1. első ív = first arch
2. második ív = second arch
3. törzs (derék) = stem
4. középső függőleges vonal = middle stem
5. jobb oldali függőleges vonal = right stem

p

1. ív = rounded stroke
2. alsó összekötő vonal = descender

w

1. első átló = first diagonal
2. második átló = second diagonal
3. harmadik átló = third diagonal
4. negyedik átló = fourth diagonal

x

1. első átló = first diagonal
2. második átló = second diagonal

máshogy gondolod?

Írd meg nekünk a véleményed!

Írok nektek!

3. Betűanatómiai elemek és végződések

Nagyon gyakran az emberi testrészekről kapják elnevezésüket. Az első csoport fő és mellékvonásait egy betűn belül tovább differenciáljuk és egészítjük ki a betű jellegzetes és fontos elemeit. Különleges helyet foglalnak el a felső és alsó összekötő vonal végződései, amelyeket többnyire alakjuk szerint nevezünk meg (csepp, szem, ferde végződés). A végződések közé soroljuk a serifeket is – a fő és mellékvonalak ferde végződéseit. A fej és talp esetében nyíllal jelöljük, hogy felvehetik a szerif formáját. Az angol spur megfelelőjeként bevezetjük a csúcs fogalmát.

a

1. szem = (open, upper) counter
2. has = (closed, lower) counter
3. láb = bowl

b

1. fej → (felső) szerif = (upper) serif
2. has = bowl
3. szem = counter
4. sarkantyú = spur

d

1. fej = (upper, ascender) serif
2. has = bowl
3. szem = counter
4. sarkantyú = (bottom) serif

e

1. szem és udvar (alsó) = counter
2. keresztvonal = bar
3. csúcs = spur

f

1. csepp = tear-drop terminal
2. kar = bar

f

1. (felső szögletes, ék alakú?) szerif = (upper wedge) serif
2. (alsó) szerif = (bottom) serif

g

1. fül = ear
2. szem = counter
3. hurok = loop

j

1. pont = dot
2. fej = serif
3. lenyúló szár = tail

k

1. fej = (upper, ascender) serif
2. (jobb oldali felső) szerif = (upper right) serif
3. (bal oldali alsó) szerif = (bottom left) serif
4. uszály, farok = tail

m

1. (felső bal oldali) szerif = (upper left) serif
2. (bal alsó) szerif = (bottom left) serif
3. (középső alsó) szerif = (bottom middle) serif
4. (jobb alsó) szerif = (bottom right) serif

q

1. csúcs = spur
2. has = bowl
3. szem = counter
4. talp = serif

r

1. fej = (upper left) serif
2. csepp = bulbous terminal
3. (alsó) szerif = (bottom) serif

s

1. (felső szögletes) szerif = (upper, wedge) serif
2. hát (gerinc) = spine
3. (alsó szögletes) szerif = (bottom, wedge) serif

w

1. (felső) végződés = apex
2. (bal) sarok = (left) corner
3. (középső) sarok = (middle) corner
4. (jobb) sarok = (right) corner
5. (bal alsó) csúcs = (left) vertex
6. (jobb alsó) csúcs = (right) vertex

y

1. (bal) szerif = (left) serif
2. (jobb oldali) szerif = (right) serif
3. sarok = corner
4. farok = tail

y

1. csepp = bulbous terminal

A

1. csúcs = apex
2. szem = counter
3. harántvonal = bar

B

1. (felső) szem = (upper) counter
2. (felső) has = (upper) bowl
3. (alsó) szem = (lower) counter
4. (alsó) has = (lower) bowl

E

1. (bal felső) talp = (upper left) serif
2. (felső) kar = (uper) arm
3. (jobb felső) szerif = (upper right) serif
4. (középső) kar = bar
5. (középső jobb) szerif = (bar) serif
6. (bal alsó) szerif = (left bottom) serif
7. (alsó) kar = (bottom) arm
8. (jobb alsó) szerif = (right bottom) serif

G

1. (felső szögletes) szerif = (upper, wedge) serif
2. (alsó) szerif = counter
3. csúcs = (bottom) serif

Q

1. szem = counter
2. uszály = tail

R

1. szem = (upper) counter
2. has = bowl
3. alsó szem = (lower) counter
4. láb = tail

© Martin Pecina & David Březina 2008. Fordította Suszter Viktor, 2012-ben.

Ad

Felfedezés

Részt vennél a Serifmag munkájában?

Csatlakozz!

Magyar nyelvű tipográfiai magazin.
Az oldalon a Heuristica és RalewayPrezi betűcsaládot használjuk.